Lịch sử hình thành và phát triển

Ngày 26 tháng 3 năm 2021 – Hiệp Hội Văn Hóa Ẩm Thực Nam Định chính thức tổ chức đại hội và bầu ra ban chấp hành với những thành viên ưu tú được lựa chọn làm nòng cốt xây dựng và phát triển cho hiệp hội. Các đại biểu đã bầu ra Chủ tịch và Tổng thư ký cùng danh sách 25 thành viên ban chấp hành hiệp hội.

Sau khi đại hội được tổ chức thành công với sự mong đợi của nhiều thành viên tham gia hiệp hội, ngày 8 tháng 4 năm 2021 – phiên họp đầu tiên của Ban chấp hành đã được diễn ra tại bảo tàng tỉnh Nam Định với sự tham gia của đông đủ các thành viên trong ban chấp hành với sự đóng góp và phát biểu nhiệt tình xây dựng hiệp hội cũng như chọn lọc các hạng mục công việc ưu tiên triển khai trong năm 2021 qua đó thống nhất được các công việc và phát triển bộ máy hoạt động cho hiệp hội.

Định hướng phát triển năm 2021 – 2022 tầm nhìn 2030

Một trong các nhiệm vụ của Hiệp hội là tổ chức và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có chức năng tổ chức các hoạt động nghiên cứu, hội thảo khoa học, liên hoan, giao lưu trao đổi kinh nghiệm nhằm tăng cường công tác bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa ẩm thực; tham gia tư vấn cho chính quyền xây dựng chiến lược phát triển Văn hóa ẩm thực của địa phương; tham gia xây dựng các tiêu chuẩn, định chuẩn cho các cơ sở kinh doanh, sản xuất và chế biến thực phẩm, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Hiệp hội ra đời sẽ sớm có kế hoạch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP của tỉnh Nam Định cũng như các loại hình ẩm thực tiêu biểu đặc trưng của tỉnh Nam Định đến với đông đảo công chúng trong, ngoài tỉnh.