Liên hệ với Hiệp hội văn hóa ẩm thực Nam Định

HIỆP HỘI VĂN HÓA ẨM THỰC NAM ĐỊNH – NAMDINHCCA
Lô E9 khu công nghiệp Mỹ Trung, Xã Mỹ Trung, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam.