Thông báo về chương trình hỗ trợ kinh phí khoa học – công nghệ.

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định nâng cao năng suất, chất lượng, phát triển thương hiệu sản phẩm, Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Nam Định có chương trình hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp thực hiện một số nội dung như sau:

– Xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, các công cụ cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, các hoạt động nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh;

– Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ; – Thiết kế và xây dựng website nhằm quảng bá và giới thiệu hình ảnh của doanh nghiệp, ….

Thông tin chi tiết vui lòng vào nhóm zalo: https://zalo.me/g/eywero966 để tải văn bản, biểu mẫu.Hiệp hội Văn hóa, ẩm thực Nam Định đề nghị các doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký theo mẫu gửi về Văn phòng Hiệp hội để tổng hợp và hướng dẫn các thủ tục cụ thể.Trân trọng thông báo!