Thông điệp của chủ tịch Hiệp hội

Mục tiêu chính của việc thành lập Hiệp hội văn hóa ẩm thực Nam Định là: “Phát triển ẩm thực Thành Nam thành trung tâm ẩm thực vùng Sơn Nam Hạ. Đưa Namdinhcca trở thành một trong những hiệp hội đứng đầu trong các tổ chức hiệp hội Việt Nam. ” 

Bà Lê Thị Thiết – Chủ tịch Hiệp hội văn hóa ẩm thực Nam Định

Để làm được việc đó Hiệp hội chúng ta cần đoàn kết thống nhất thực hiện những công việc sau:

Xây dựng đội ngũ, quyết định sự thành công của hiệp hội. Cần bố trí đúng người, đúng chức năng trong tổ chức ( Phó chủ tịch, trưởng các ban,… phải có năng lực phù hợp với công việc được giao, phù hợp với văn hóa của tổ chức).

Thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý, là trụ đỡ của ngôi nhà quản trị Hiệp Hội bao gồm các chính sách, quy định, nội quy, quy trình đảm bảo thực hiện thành công các hoạt động về văn hóa, động lực làm việc, hoạt động chuyên môn, pháp lý, bộ máy vận hành. (Thực hiện cùng phó chủ tịch phụ trách ban chuyên môn, pháp lý, động lực.)

Đảm bảo tính thực thi và hiệu quả, nhiều hiệp hội khác không hoạt động được do hệ thống không đảm bảo được tính thực thi của các kế hoạch, tốc độ triển khai, chất lượng và hiệu quả của các kế hoạch họ triển khai. (Thực hiện cùng Tổng Thư Ký)

Xây dựng Văn hóa, đó là sự trường tồn, là nền móng của Hiệp Hội. Văn hóa thể hiện màu cờ sắc áo, những giá trị cốt lõi chung mà cả tập thể theo đuổi và xây dựng, văn hóa hiệp hội là mang một hệ tư tưởng xuyên suốt từ Chủ tịch Hiệp Hội tới các thành viên. (Thực hiện cùng phó chủ tịch phụ trách văn hóa)